Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Taxor för egna medlemmar

Gäller för följande hyresgäster
  Musikens Hus Akademiens betalande medlemmar.

•  Hela huset

Hyresfritt

•  Vaktmästartid

Kostnad för ljudtekniker debiteras extra.

Timkostnad600 kr

•  Föreningar med "körkort"

Ingen debitering för teknikutrustning.

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.