Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Brandskyddsinformation

I lokalen får max 150 personer vistas samtidigt. I antalet innefattas även de medverkande.

Bänkraderna måste vara ihopkopplade. (Normalt 20 rader med 6 stolar i varje.)

Nödutgångar

Brandsläckare

Uppsamlingsplats
Vid händelse av brand samlas alla på trottoaren utanför huset.

Brandlarm
Alla lokaler är försedda med utrymningslarm som är direktkopplat till Larmcentral.

-------------
2023-09-01

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.