Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Aktuella stipendiefonder

Två årliga musikstipendier delas ut till välförtjänta mottagare bosatta i eller med anknytning till Katrineholms kommun, till en kvinnlig och en manlig stipendiat.

Stipendierna, som ursprungligen instiftades efter en donation från Gunnar Sellberg, delas ut vid en högtidlighet, lämplig dag i samband med den 25 augusti som var Sellbergs födelsedag. Från och med 2019 finansieras stipendierna av Katrineholms kommun.

Valen av stipendiater utses av Musikens Hus Akademiens styrelse på förslag av Stipendiekommittén vilken utses av styrelsen. Besluten kan inte överklagas. Beslut om aktuella stipendiemottagare fattas på sista styrelsemötet för våren respektive verksamhetsår.

Om kommittén ett år inte finner lämplig kandidat/lämpliga kandidater som motsvarar ställda kriterier, utdelas inget stipendium. Stipendiesumman återförs då till föreningens Arvskonto. Alternativt kan kommittén utse kvalificerad kandidat från de två tidigare årens sökande/nominerade.

Musikstipendier för ungdom
Två musikstipendier à 10 000 kr ska ge uppmuntran och stöd till talangfulla och ambitiösa musikungdomar i ålder upp till 25 år, och ska användas som allmän stimulans eller för särskild utbildning.

Stipendierna ska delas ut enligt följande rekommenderade musikkategorier utan inbördes ordning. Kommitténs ambition ska vara att över tiden nå en jämn fördelning av stipendiater från respektive kategori.

•  Klassisk musik
•  Folkmusik/visa
•  Pop, rock och jazz (PROJ)
•  Orkester/ensemble
•  Kör/individuell sång

Nominering/egen ansökan
Nominering av kandidater är fritt för alla oberoende av förening e dyl. Även egen ansökan är fritt för alla.

Stadgar antagna av Musikens Hus-akademiens styrelse 2018-10-11.

Blanketter
Nomineringar och egna förslag lämnas via följande blanketter. (Välj format.)

•  Förslag till kandidat till / egen ansökan om musikstipendium (pdf)
•  Förslag till kandidat till / egen ansökan om musikstipendium (word)

Sista ansökningsdag
Ansökan skall lämnas till stipendiekommittén senast 31 mars respektive utdelningsår.

Offentliggörande
Inbjudan till och information om stipendierna görs genom annonseringar och via föreningens hemsida.

Frågor och ansökningar
musikenshusstipendium@gmail.com

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.