Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Aktuella stipendiefonder

Som del av arvsgåvan efter Gunnar Sellberg har Musikens Hus Akademien inrättat en stipendiefond för att hedra donatorn.

Två årliga musikstipendier skall under ett antal år delas ut till välförtjänta mottagare bosatta i eller med anknytning till Katrineholms kommun.

Stipendierna delas ut vid en högtidlighet lämplig dag i samband med 25 augusti, som var Gunnar Sellbergs födelsedag.

Beslut om aktuella stipendiemottagare skall fattas på sista styrelsemötet för våren respektive verksamhetsår. Om kommittén ett år inte finner lämplig kandidat/lämpliga kandidater som mot-svarar ställda kriterier, utdelas inget stipendium. Stipendiesumman återförs då till föreningens Arvskonto.

Musikstipendier för ungdom
Två musikstipendier á 10.000 kr skall ge uppmuntran och stöd till talangfulla och ambitiösa musikungdomar i ålder upp till 25 år, och användas som allmän stimulans eller särskild utbildning.

Stipendierna skall delas ut enligt följande rekommenderade musikkategorier utan inbördes ordning. Kommitténs ambition skall vara att över tiden nå en jämn fördelning av stipendiater från respektive kategori.

•  Klassisk musik
•  Folkmusik / visa
•  Pop, rock och jazz (PROJ)
•  Orkester / ensemble
•  Kör / individuell sång

Valen av stipendiater utses av Musikens Hus Akademien på förslag av Stipendiekommittén. Besluten kan inte överklagas.

Nominering / egen ansökan
Nominering av kandidater är fritt för alla oberoende av förening e dyl.
Även egen ansökan är fritt för alla.

Blanketter
Nomineringar och egna förslag lämnas via följande blanketter. (Välj format.)

•  Förslag till kandidat till / egen ansökan om musikstipendium (pdf)
•  Förslag till kandidat till / egen ansökan om musikstipendium (word)

Sista ansökningsdag
Ansökan skall lämnas till stipendiekommittén senast 31 mars respektive utdelningsår.

Offentliggörande
Inbjudan till och information om stipendierna görs genom annonseringar och via föreningens hemsida.

Mer information ?
Har du frågor eller andra funderingar så maila Bosse Lundgren, som är sammankallande för stipendiekommittén.

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.