Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Husets historia - Baptistkyrkan blev Musikens Hus

Baptistkyrkan i Katrineholm uppfördes 1935. Arkitekt var Birger Lindberg (1902-1975).

1990 gick kommunens baptist- och missionsförsamlingar samman i ett ekumeniskt samfund benämnt och med hemvist i Mariakyrkan.

Initiativ togs då till en diskussion med kommunstyrelsen om behovet av ändamålsenliga lokaler för såväl övning som framföranden för kommunens musikorganisationer. Att nyttja Baptistkyrkans centrala läge och dess allmänt tilltalande akustik vore en lösning i linje med behovet.

Resultatet blev att kommunfullmäktige i Katrineholm den 28 mars 1994 beslutade att förvärva Baptistkyrkan. Ett omfattande renoveringsarbete av huset kunde därmed vidtas.

Den 27 december 1994 samlades kommunens musikorganisationer och bildade Musikens Hus Akademien med uppdrag att förvalta byggnaden i syfte att främja musiklivet i Katrineholms kommun.

I februari 1995 kunde Musikens Hus invigas för sitt ändamål.

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.