Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Rabatterade taxor

Gäller för följande hyresgäster
  Förvaltningar inom Katrineholms kommunorganisation
  Föreningar registrerade av Katrineholms kommun
  Privatpersoner inom Katrineholms kommun, som tillhör någon av
     de föreningar som är medlemmar i Musikens Hus Akademien.

•  Hela huset

Timkostnad400 kr
Maxpris per dygn3.200 kr
Minsta debitering, 2 tim

Vid bokning av konsertsalen ingår

 En (1) timmes vaktmästartjänst för information/instruktion.

 Två (2) st sladdmikrofoner med stativ inkl nödvändig kringutrustning.

 Digitalpiano. Önskas konsertflygel; se nedan.

 Upp- och nedkoppling av ljud och bild (vid behov).

•  Övrig utrustning för beställning

Ytterligare mikrofoner50 kr/st och dag
Trådlös mikrofon/headset200 kr/st och dag
Projektor med duk500 kr/tillfälle
Konsertflygel inkl stämning
(Bokas senast 2 veckor före aktuellt datum.)
1.500 kr/tillfälle

•  Vaktmästartid som debiteras extra

Timkostnad, dagtid200 kr
Timkostnad, kvällar från kl 18300 kr
Timkostnad, helgdagar300 kr
Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.