Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Rabatterade taxor

Gäller för följande hyresgäster
  Förvaltningar inom Katrineholms kommunorganisation
  Föreningar registrerade av Katrineholms kommun
  Privatpersoner inom Katrineholms kommun, som tillhör någon av
     de föreningar som är medlemmar i Musikens Hus Akademien.

•  Hela huset

Timkostnad400 kr
Maxpris per dygn3.200 kr
Minsta debitering, 2 tim

Vid bokning av konsertsalen ingår

 En (1) timmes vaktmästartjänst för information/instruktion.

 Digitalpiano. Önskas konsertflygel; se nedan.

 Upp- och nedkoppling av ljud och bild (vid behov). Extra tid för ljudtekniker kan komma att debiteras.

•  Övrig utrustning för beställning

Konsertflygel inkl stämning
(Bokas senast 2 veckor före aktuellt datum.)
1.500 kr/tillfälle

•  Vaktmästartid

Kostnad för ljudtekniker debiteras extra.

Timkostnad600 kr
Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.