Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Ordinarie taxor

•  Hela huset

Timkostnad600 kr
Maxpris per dygn4.800 kr
Minsta debitering, 2 tim

Vid bokning av konsertsalen ingår

 En (1) timmes vaktmästartjänst för information/instruktion.

 Digitalpiano. Önskas konsertflygel; se nedan.

 Upp- och nedkoppling av ljud och bild (vid behov). Extra tid för ljudtekniker kan komma att debiteras.

Konsertflygel inkl stämning
(Bokas senast 2 veckor före aktuellt datum.)
1.500 kr/tillfälle

•  Vaktmästartid

Kostnad för ljudtekniker debiteras extra.

Timkostnad400 kr
Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.