Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Arbetsutskott för Musikens Hus Akademien

Arbetsutskottet arbetar på styrelsens uppdrag med befogenhet att snabbt kunna agera i vissa frågor, vilka återrapporteras till styrelsen vid dess nästkommande sammanträde.

UppdragNamn
OrdförandeBengt Sunesson
Vice ordförandeChrister Chronholm
KassörEva Knutsson
Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.