Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Aktiva föreningar i Musikens Hus Akademien

 1. Genneorkestern
 2. Hot House Jazz & Blues
 3. Jang Vojses
 4. Katrineholms Kammarkör
 5. Katrineholms Kammarmusikförening
 6. Katrineholms Manskör
 7. Katrineholms Musikkår
 8. Katrineholms Spelmanslag
 9. Katrineholms Symfoniorkester
 10. Kulturskolan
 11. Samklang
 12. Visans Vänner
Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.