Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Aktiva föreningar i Musikens Hus Akademien

 1. Double Inn
 2. Genneorkestern
 3. Hot House Jazz & Blues
 4. Jang Vojses
 5. Katrineholms Kammarkör
 6. Katrineholms Kammarmusikförening
 7. Katrineholms Manskör
 8. Katrineholms Musikkår
 9. Katrineholms Spelmanslag
 10. Katrineholms Symfoniorkester
 11. Kulturskolan
 12. Samklang
 13. Visans Vänner
Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.