Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Stipendiekommitté

•  Bo Lundgren, ordförande för kommittén
•  Eva Annfält, Katrineholms Kulturskola
•  Marie Persson, Svenska kyrkan
•  Jenny Skarstedt, Ungkulturcentrum Perrongen
•  Gustav Karlsson, Jang Vojses

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.