Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Våra sponsorer som 'köpt' flygeltangenter

Stig Brink
 Ulla & Gösta Palmgjord
Familjen Ingrid Rosén-Flink
 Familjen Signe & Lennart Rydén
Reidun & Lars-Olof Sundström
Siv & Nisse Falk
 Katrineholms Musikkår
Cronje Schumans minne
 Sven-Olof Berlin
KIARK AB
 Hanne & Jan Nilhage
Familjen Norén / Åkerstedt
Els-Marie Janghage
 Gerd & Karl-Eric Björk
Hjördis Folin
 Eva & Rune Öhlin
Calle Jonzon
Familjen Bengt Fridell
 Inga & Roland Johansson
Siri & Olle Wallström
 Sigrun Anger
Lars Göran Arvidsson
 Ulla & Evald Skeppstedt
Marie & Kjell Pallhed
Gunilla & Carl-Fredrik Tersmeden
 Siv & Lennart Brihall
Familjen Strese
 Ingemar Berg
Hilde & Johan Löfqvist
Ulf & Lisbeth Jönsson
 Anna & Sven Strömblad
Wera & Johan Olovsson
 Familjen Hultström
Jan & Margareta Hagström
 Sällskapet Visans Vänner
Britt-Marie & Leif Skagerström
Familjen Lennart Pontén
 Katrineholms Kammarkör
Arne & Birgitta Forsberg
 Hildes Praktik
Margareta & Ingemar Albertsson
Maud & Krister Wistbacka
 Krister Cednert
Barbro & Tord Nordberg
 Agneta Emanuelsson
Jolanta & Anders Sturfält
 Anders & Åsa Lind
Per & Ulrika Wadell-Svensson
Gunnar Sellberg
 Gunnar Sellberg
Britt-Marie & Hansgösta Wester
 Calle Jonzon
Torhild Pettersson & Roger Törnblom
Gudrun Jonasson & Rune Andersson
 Ebba Maria Rådström
Birgitta & Ingvar Ydevall
 Bjurhamn Musik
Kristina & Roland Larsson
 Maj-Britt & Knut Sköld
Marie & Sven Björving
Per Jonsson & Monica Eriksson
 Anita & Kjell Kolterud
Irma & Lennart Nyström
 Eva Annfält
Agneta & Lennart Ejeby
Tuula & Lars Levin
 Ingrid Nandrup
Katrineholms Manskör
 Torgny Dittmer
Anders Sundquist
 Suzanne Ernrup
Visans Vänner
Magnus o Marie Bosson
 Tina & Baffe Adédoyin
Birgitta Leufstedt & Bernt-Erik Halvarsson
 Elisabet Hedfors
Bengt Sunesson
Agneta & Lars-Inge Larsson
 Tina & Kent Källberg
 

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.