Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Våra sponsorer som 'köpt' flygeltangenter

Stig Brink
 Ulla o Gösta Palmgjord
Familjen Ingrid Rosén-Flink
 Familjen Signe o Lennart Rydén
Reidun o Lars-Olof Sundström
Siv o Nisse Falk
 Katrineholms Musikkår
Cronje Schumans minne
 Sven-Olof Berlin
KIARK AB
 Hanne o Jan Nilhage
Familjen Norén / Åkerstedt
Els-Marie Janghage
 Gerd o Karl-Eric Björk
Hjördin Folin
 Eva o Rune Öhlin
Calle Jonzon
Familjen Bengt Fridell
 Inga o Roland Johansson
Siri o Olle Wallström
 Sigrun Anger
Lars Göran Arvidsson
 Ulla o Evald Skeppstedt
Marie o Kjell Pallhed
Gunilla o Carl-Fredrik Tersmeden
 Siv o Lennart Brihall
Familjen Strese
 Ingemar Berg
Hilde o Johan Löfqvist
Ulf o Lisbeth Jönsson
 Anna o Sven Strömblad
Wera o Johan Olovsson
 Familjen Hultström
Jan o Margareta Hagström
 Sällskapet Visans Vänner
Britt-Marie o Leif Skagerström
Familjen Lennart Pontén
 Katrineholms Kammarkör
Arne o Birgitta Forsberg
 Hildes Praktik
Margareta o Ingemar Albertsson
Maud o Krister Wistbacka
 Krister Cednert
Barbro o Tord Nordberg
 Agneta Emanuelsson
Jolanta o Anders Sturfält
 Anders o Åsa Lind
Per o Ulrika Wadell-Svensson
Gunnar Sellberg
 Gunnar Sellberg
Britt-Marie o Hansgösta Wester
 Calle Jonzon
Torhild Pettersson o Roger Törnblom
Gudrun Jonasson o Rune Andersson
 Bjurhamn Musik
Birgitta o Ingvar Ydevall
 Kristina o Roland Larsson
Maj-Britt o Knut Sköld
 Per Jonsson o Monica Eriksson
Marie o Sven Björving
Anita o Kjell Kolterud
 Irma o Lennart Nyström
Eva Annfält
 Föreningen Visans vänner
Agneta o Lennart Ejeby
Tuula o Lars Levin
 Ingrid Nandrup
Katrineholms Manskör
 Torgny Dittmer
Tegnemyr Mediateknik
 Anders Sundquist
Suzanne Ernrup
Tina o Baffe Adédoyin
 Elisabet Hedfors

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.